نشانی دفتر مرکزی شرکت:


زنجان - شهرک صنعتی اشراق - نبش اردیبهشت یکم - پلاک 213


تلفن های تماس:


024-32221963 024-32221781 024-32221782
فکس: 024-32221964